Browsing: agriculture

PM કિસાન યોજનાઃ ખેડૂત ભાઈઓ હવે PM કિસાન યોજના હેઠળ વધુ પૈસા મેળવી શકશે. યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ ઇ-કેવાયસી…

બટેટા એક એવું શાક છે જેનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થાય છે. તે દેશના ઘરોમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું શાકભાજી પણ…